wito logo

Magnormoen Kontrollstasjon

Hovedbygget har en grunnflate på 923m2.

 

Magnormoen Kontrollstasjon

Kontrollhallen som er et en-etasjes bygg har et areal på 686m2. Adm.fløyen som er et to-etasjes bygg som ligger langs kontrollhallen har en grunnflate på 337m2. Bruttoareal er på 1397m2.

Takoverbygget over utendørskontroll er en åpen søylekonstruksjon med fri høyde 6m. Arealet på takflaten er på 575m2.

 

Byggherre: Statsbygg på oppdrag for Toll og avgiftsdirektoratet

WITO AS er totalentreprenør. Våre samarbeidspartnere/underleverandører i prosjektet er:

Sjåtil & Fornæs AS Elverum

Sjåtil & Fornæs AS Odal

Ing. Hallås AS Elverum

RAAD AS

PENTACON AS

Berg Knudsen AS

Melby Maskin AS

Bygde-elektrikeren AS

Netco AS

Genial Elektro AS

EMV Construction AS

Rørlegger Stein Furuseth

Bryn Byggklima AS

Malermester Walmann AS

Magnor Bygg AS

Knut Nyborg AS

Heis-tek AS

Hedmark-Service AS

Lås & Sikring AS

Resconsult AS

Retura Glåma AS

Skotterud Blikkenslagerverksted

 Utskrift  E-post