wito logo

Vestre Greverud Gård AS

39 selveierleiligheter beliggende på Greverud i Oppegård kommune.

I prosjektet inngår også 8 garasjer, boder til hver enkelt leilighet i kjellerarealer,  samt utomhusarbeider. BTA ca 4.500 m2.

Prosjektet er delt inn i tre byggetrinn. Oppstart trinn 1 våren 2004. Ferdigstillelse trinn 3 våren 2009.

Byggherre er Vestre Greverud Gård AS.
Arkitekt er Jones Arkitekter AS, Sandvika.

  
  
   

 

 Utskrift  E-post